Tarieven Cursusjaar  2021/2022

   Leerlingen tot 18 jaar:

1 les in de week voor de hele cursus:      € 250,00/ per twee maanden € 50,00/ per maand € 25,00

2 lessen per week voor de hele cursus:  € 450,00/ per twee maanden € 90,00/ per maand € 45,00

3 lessen per week voor de hele cursus:  € 530,00/ per twee maanden € 106,00/ per maand € 53,00
Losse les € 8,00

Voor lessen die geen 60 minuten maar 75 minuten duren word er € 50,00 meer berekend voor de hele cursustermijn! ( € 5,00 per maand)

Leerlingen ouder dan 18 jaar

1 les per week voor de hele cursus:         € 280,00/ per twee maanden € 56,00/ per maand € 28,00

2 lessen per week voor de hele cursus: € 490,00/ per twee maanden € 98,00/ per maand € 49,00

3 lessen per week voor de hele cursus    € 580,00/per twee maanden € 116,00/ per maand € 58,00


10 lessen kaart € 87,50 ( Alleen mogelijk voor de Keep fit lessen)

Losse les € 9.00

De lessen kunnen contant of per automatische incasso worden betaald. U kunt op het inschrijfformulier aangeven hoe u de lessen wilt betalen.

De automatische incasso word 5 maal per jaar afgeschreven in de laatste week van: aug/okt/dec/feb/mei.

Contant betalingen op de eerste lesdag van elke nieuwe maand van september t/m juni bij de docent.


Leerlingen kunnen zich aanmelden voor een les door het inschrijfformulier ingevuld in te leveren bij de docent en contante betaling van (eenmalig) € 15,00 inschrijfgeld te voldoen. Inschrijfformulier word mee gegeven aan het einde van de proefles.  


Lesrooster 2021/2022


Start nieuwe seizoen op maandag 6 Sept met uitzondering van de lessen van Dorothee, deze gaan in Juli door en beginnen weer op maandag 20 september

Maandag

13:00 uur tot 14:00 uur     Keepfit                                                          WensinkhofBorne

14:15 uur tot 15:15  uur        Keepfit 55                                                     Wensinkhof Borne

16:15 uur tot 17:15 uur         Kinderballet 6/7 jaar                                Wensinkhof Borne

17:15 uur tot 18:15 uur         Klassiekballet 8/9/10 jaar                       Wensinkhof Borne

18:15 uur tot 19:30 uur        Klassiekballet    16 plus                            Wensinkhog Borne

19:30 uur tot 20:30 uur      Yogafit-Keepfit                                           Wensinkhof Borne

21:15 uur  tot 22:45 uur        Klassiekballet Bij Primo Ballerino       Enschede


Dinsdag


16:00 uur tot 17:00 uur Kleuterballet.      4/5 jaar.                              Wensinkhof Borne

17:45 uur tot 18:45 uur  Klassiekballet      10 t-m 14 jaar                  Delden

20:00 uur tot 21:00 uur    Yoga Flow.     Volwassen.                          Enter


Woensdag

10:00 uur tot 11:00 uur      Yogafit                                                                 Rijssen

13:45 uur tot 14:45 uur        Keepfit 55                                                           Wensinkhof Borne

19:00 uur tot 20:00 uur     Keepfit                                                              Wensinkhof BorneEschschool Borne

20:00 uur tot 21:00 uur     Keepfit                                                                  Wensinkhof Borne

15:00 uur tot 15:30 uur.       Peuterballet 2/3 jaar.                                      Enter

15:30 uur tot 16:30 uur.       Kleuterballet 4/5 jaar.                                    Enter

16:30 uur tot 17:30 uur.      Kinderballet. 6/7/8 jaar.                               Enter

19:45 uur tot 20:45 uur       Yogafit                                                                    Rijssen

20:45 uur tot 22:00 uur     Klassiek ballet     Volw                                      Rijssen


Donderdag

14:30 uur tot 15:00 uur      Peuterballet. 2/3 jaar.                                        HOT   Delden

15:00 uur tot 15:45 uur.    Kleuterballet 4/5 jaar.                                         HOT  Delden

15:45 uur tot 16:45 uur.     Kinderballet 6/7/8/9 jaar.                                  HOT Delden

16:45 uur tot 17:45 uur.    Klassiek ballet 10/11/12/13/14 jaar.                    HOT Delden

18:30 uur tot 19:30 uur     Dancefit                 7//8/9 jaar.                             Nieuw Heeten

19:30 uur tot 20:30 uur     Dancefit                  Volw                                      Nieuw Heeten

20:30 uur tot 21:30 uur     Yoga                          Volw                                     Nieuw Heeten


Vrijdag

       

14:45 uur tot 15:45 uur      Kleuterballet         4 t-m 6 jaar                              Rijssen

15:45 uur tot 16:45 uur      Kinderballet           7/8/9 jaar.                              Rijssen

16±45 uur tot 18:00 uur  Klassiek ballet        10 t-m 12 jaar                         Rijssen

18:00 uur tot 18:15 uur   Klassiek ballet         Vanaf 13 jaar                         RijssenVakantierooster 2021/2022


Herfstvakantie 18 okt/ 22 okt

Kerstvakantie 24 dec/7 Jan

Voorjaars. 21 feb/25 feb

Paasweekend 15 april/18april

Meivakantie 25 april/7 mei

Hemelvaart 26 mei

Pinksteren 6 juni

Zomervakantie 4 juli/2 sept


Ondervoorbehoud ! De Voorstelling zal zijn op zaterdag 26 juni.


Kledingvoorschiften


peuterballet-kleuterballet-kinderballet: Rose balletpakje met rokje, rose balletschoentjes

Klassiekballet vanaf 10 jaar: Zwart balletpakje, zwart voile rokje, rose Balletschoentjes, rose panty

Keepfit-yogafit-dancefit: Prettig zittende sport-dans-yoga kleding


Alle balletkleding is bij Jennifer te bestellen en te koop


Balletpakje met rokje er aan vast: €35,00

Balletpakje zonder rokje:                 €30,00

Baletschoentjes:                                   € 17,50

Balletpanty:                                            €10,00

Beenwarmers:                                        €8,00/€10,00

Vestjes:                                                    € 20,00

Balletrokje voile.                                 € 20,00Regels en voorwaarden

Nieuwe leerlingen kunnen altijd eerst een gratis proefles mee dansen. Bij de meeste lessen kan tijdens het jaar worden ingestroomd. We werken graag met kleine groepen, een aantal van onze lessen zit al bijna vol. Zit een groep te vol, dan kijken we of we de groep kunnen splitten of werken we met een wachtlijst.

Leerlingen die zich inschrijven, schrijven zich in voor het hele cursusjaar. Wanneer een leerling zich uitschrijft aan het einde van het schooljaar en na een tijd weer inschrijft betaald  zij/hij opnieuw € 15,00 inschrijfgeld.

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk plaats vinden aan het einde van het cursus jaar. Wilt u 3 maanden voor het einde van het jaar opzeggen i.v.m. de nieuwe groepsindelingen. 

Het cursusjaar bestaat uit 34 lessen. Er worden 36 lessen ingepland , zodat buiten de schoolvakantie om de balletschool het recht heeft om per groep 2 lessen zonder vervanging te laten vervallen. Indien er door omstandigheden meer lessen geen doorgang zullen vinden, dan zal er voor vervanging worden gezorgd of worden ingehaald op een later tijdstip. Vervanging kan ook bestaan uit online lessen indien het niet mogelijk is om lessen te geven op de locatie,s. Wilt u voortijdig stoppen met het cursusjaar, dan zijn we genoodzaakt om  een 3 maanden opzeg termijn te hanteren.

Verzuim door ziekte/vakantie buiten de schoolvakantie,s/ e.d. ontheft niet van betaling. Na overleg kan er wel worden gekeken of er een mogelijkheid is om een les in te halen. We geven geen restitutie op betaalde lesgelden.

Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens inbegrepen maatregelen van de overheid, in een andere vorm gegeven moeten worden, blijft dit een volwaardige uitvoering van de les/lessen zoals door de balletschool aangeboden. Deze eventuele wijzing geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. 

De balletschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Zet namen in kleding en neem waardevolle spullen mee de zaal in!

Geen kauwgum, snoep of bidons in de les. Mobile telefoons worden uitgezet in de les.

Tijdens de lessen zijn de haren vast in knot of staart en wordt het dragen van sieraden niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om tijdens de lessen te kijken als ouder. Dit geeft onrust bij de leerlingen. Alleen bij de eerste proefles en tijdens de openbare lessen bent u van harte welkom om te komen kijken. Zonder toestemming vooraf is het verboden om tijdens de lessen foto,s of film opname te maken. Foto,s en film opnamen mogen niet geplaatst worden op sociaal media ter bescherming van mede leerlingen.

Balletstudio Jennifer Willems verwerkt persoonsgegevens. Wanneer een leerling zich inschrijft voor de lessen gebeurt dit middels ons inschrijfformulier. Hierop worden de volgende gegevens gevraagd:

•  Voor- en achternaam

•  Adresgegevens

•  Telefoonnummer (vast en mobiel)

•  Naam lesgeldbetaler

E-mailadres lesgeldbetaler

Deze gegevens worden gevraagd om de inschrijving van de leerling te kunnen verwerken en worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de leerling en/of lesgeldbetaler indien nodig. Het inschrijfformulier en de persoonsgegevens worden bewaard zolang de leerling ingeschreven staat voor de lessen. Na uitschrijving worden de gegevens vernietigd (zie ook uitschrijving voor de lessen).

Op het inschrijfformulier kunt u aan geven of u toegevoegd wil worden aan de whatsapp van de groep waar in u/uw kind les heeft. Via deze manier versturen we informatie die voor de groep van belang is.

Op het inschrijfformulier kunt u aan geven of foto,s etc die tijdens de lessen en voorstellingen worden gemaakt door de balletschool mogen gebruikt worden voor reclame doeleinde op Facebook, website en krant.

Leerlingen van de Balletschool kunnen ervoor kiezen om het lesgeld te betalen middels automatische incasso op 5 vaststaande termijnen ieder schooljaar. Hiervoor wordt het machtigingsformulier ingevuld waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

•  Naam leerling(en)

•  Naam rekeninghouder

•  Adresgegevens

•  Rekeningnummer (IBAN)

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het automatisch incasseren van het lesgeld.

Uitschrijving voor de lessen en/of automatische incasso

Uitschrijven voor de lessen en/of automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk. Na verwerking van de uitschrijving worden de gegevens van de betreffende leerling nog 6 maanden bewaard voor de afwerking van de administratie, waarna deze verwijderd worden uit het administratiesysteem.

Wanneer er gevraagd wordt om gegevens van een leerling aan iemand anders door te geven (bijvoorbeeld aan een andere leerling) dan wordt de betreffende leerling altijd eerst om toestemming gevraagd.

De Balletschool geeft nooit persoonsgegevens van leerlingen door aan anderen of andere organisaties.

Iedere leerling, ouder of voogd (in het geval van minderjarige leerlingen) heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen